Certyfikaty

Aelbers Personeel to PEWNOŚĆ, nasza agencja posiada wszelkie niezbędne certyfikaty. Certyfikaty które gwarantują: wypłatę zawsze o czasie, ubezpieczenie, dobre warunki mieszkaniowe.

NBBU

Nederlandse Bond Van Bemiddelings en Uitzendondernemingen Holenderskie Stowarzyszenie Biur Delegujących Pracowników (zbiorowy układ pracy).

Nasze certyfikaty

NEN  - Etykieta do właściwego zachowania płatności, stanowi on dowód na to, że w odpowiedni sposób prowadzimy naszą administrację oraz że odprowadzamy składki na ubezpieczenia i świadczenia społeczne oraz podatek. 

SNF

SNF – Zapewnienie standardów zakwaterowania.Firma wpisana do rejestru SNF spełnia normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych. Wyróżnia się przy tym następujące dziedziny: przestrzeń mieszkalna i prywatność, zaplecze sanitarne, bezpieczeństwo i higiena, wyposażenie, udzielanie informacji i pozostałe wymogi, a także ochrona przeciwpożarowa. Każda dziedzina zawiera określoną ilość szczegółowych wymogów, które musi spełniać miejsce zakwaterowania

VCU

VCU – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Ochrona Środowiska. Lista kontrolna Agencji pracy Tymczasowej w Holandii . Certyfikat VCU jest przeznaczony dla biura pośrednictwa pracy, które oddelegowują pracowników do prac o podwyższonym ryzyku. Biura posiadające certyfikat VCU zdają sobie sprawę ze specyficznych warunków pracy, prawa pracy oraz ewentualnych chorób zawodowych. Norma VCU opiera się na systemie VCA dla wykonawców. VCA oznacza listę kontrolną wykonawców w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.