Czy twój certyfikat VCA jest ważny?

W Holandii pracownicy branży budowlanej muszą posiadać ważny certyfikat VCA. Niestety ostatnio zauważyliśmy, iż certyfikaty wydawane w poza Holandią są często nieważne/ fałszywe. Niektóre firmy organizujące kursy i egzaminy VCA, SCC  w Polsce jak i w Niemczech oszukują kandydatów zapewniając iż dyplom jest ważny w całej Europie. Prawidłowe certyfikaty można sprawdzić na tych stronach: https://cdr.ssvv.nl/  lub  https://csm-examen.be/cdr.

Certyfikaty niemieckie SCC są ważne z numerem 018 U-SK-SCC z DAkkS / TGA z logo SCC.

Więc zwróćcie na to uwagę! 


Masz wątpliwości, porównaj swój dyplom z przykładem lub zapytaj nas!