Generieke Poortinstructie (GPI)

Od 1 kwietnia 2019r. nowym obowiązkowym certyfikatem na budowie jest tzw. GPI (Generieke Poortinstructie), GPI to instrukcja bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników budowy. Instrukcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i stymuluje pracowników aby pracować bezpiecznie na budowie.

GPI daje jasno do zrozumienia czego oczekuje się od pracowników jeśli chodzi o bezpieczeństwo i większą wydajnośc na budowie. 

Praca tylko i wyłącznie z ważnym certyfikatem 

Wszyscy pracownicy muszą posiadać certyfikat GPI. Przed wejściem na budowę posiadanie certyfikatu będzie kontrolowane. 

Istnieją 3 różne rodzaje certyfikatów GPI :

  • moduł projekty infrastrukturalane
  • moduł budynki mieszkale i użyteczności publicznej 
  • moduł instalcje

W Aelbers Personeel pragniemy aby nasi pracownicy uzyskali wymagane certyfikaty zawsze na czas. Dlatego już podczas podpisywania umowy, każdy pracownik zapoznaje się z instrukacją GPI która kończy się egzaminem.

W ten sposób Aelbers przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy.