A9 Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)

Część rozbudowy drogi Schiphol, Amsterdam i Almere (SAA). Na A9 pomiędzy skrzyżowaniami Holendrecht i Diemen, Gaasperdammerweg, będą dodatkowe pasy drogi i tunel. Dodatkowe pasy zapewniają poprawę natężenia ruchu, będzie można łatwiej dojechać do Rotterdamu, Hagi, Utrechtu oraz innych części Amsterdamu. Zwiększy się również jakość życia na tym obszarze: tunel ma długość około 3 kilometrów, co zapewnia czystsze powietrze i mniejszy hałas dla osób mieszkających w pobliżu. Na dachu tunelu powstanie duży park, który będzie łączył dzielnice Amsterdamu na południowym wschodzie.

O projekcie

Rozbudowa drogi A9 Gaasperdammerweg jest prowadzona przez IXAS. Jest to konsorcjum składające się z Ballast Nedam, Heijmans, Fluor i infrastruktury 3i. Program IXAS został specjalnie stworzony dla projektu A9 Gaasperdammerweg. Ballast Nedam i Heijmans specjalizują się w budownictwie i infrastrukturze. Fluor specjalizuje się w zarządzaniu projektami dla złożonych projektów, w szczególności w zakresie infrastruktury, przemysłu naftowego i gazowego. 3i Infrastructure jest firmą inwestycyjną.

Kilka danych na temat tego projektu:

  • 9 kilometrów rozbudowy drogi
  • 3 kilometrowy tunel z 5 pasami
  • 4 przecinające się drogi
  • 2 krzyżujące się linie kolejowe dla pociągów i metra
  • 1.300 metrów ekranów dźwiękochłonnych

Rola Aelbers

Pod koniec 2015 roku mogliśmy umieścić pierwszych pracowników w projekcie A9 Gaasperdammerweg. W 2017roku pracowało na Ixas więcej niż 500 naszych pracowników. Integralne bezpieczeństwo jest częścią projektu. Oznacza to, że bezpieczeństwo bierze się pod uwagę pod różnymi kątami w projektowaniu, budowie i konserwacji A9. Na Ixas wykorzystano program bezpieczeństwa "GO! IXAS ". GO oznacza No Accidents i ma na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa. Aelbers już zna GO! i GO! App, program, w którym główną rolę odgrywają rozmowy na temat niebezpiecznych zachowań.

Karta bezpieczeństwa GO No No Accidents Karnet (wersja holenderska) z GO! zasady (z Heijmans) zostały przetłumaczone przez Aelbers na wcześniejszym etapie i dlatego mogą być również wykorzystywane przez zagranicznych pracowników. Również z różnymi wersjami toolbox, które są wymienione na stronie internetowej geenongevallen.nl, Aelbers odegrał znaczącą rolę w ich tłumaczeniu.

Zobacz filimik