Oszustwo dotyczące dyplomów VCA
Aktualizacja w dniu : 05 sty. 2021

Oszustwo dotyczące dyplomów VCA

Agencja Aelbers zaobserwowała wzrost liczby fałszywych dyplomów VCA. Czy wiesz na co trzeba uważać?

Każdy, kto chce pracować na budowie w Holandii, musi posiadać ważny dyplom Basis VCA (z egzaminu BHP dla pracowników i wykonawców). Potwierdza on, że opanowałeś podstawową wiedzę o tym, jak bezpiecznie i zdrowo pracować. Jest to podstawowa wiedza, która zwiększa bezpieczeństwo wszystkich osób w miejscu pracy.

Niestety zauważyliśmy wzrost liczby wydawanych dyplomów, które nie są ważne w Holandii, a nawet są sfałszowane. 

Holenderskie dyplomy VCA 

Dyplomy wydawane w Holandii są zawsze rejestrowane w Centralnym Rejestrze Dyplomów (CDR). Wpis w rejestrze CDR jest jedyną gwarancją, że ktoś rzeczywiście uzyskał dany dyplom, w przeciwieństwie do dyplomu papierowego, który może być bardzo umiejętnie podrobiony. Dlatego agencja Aelbers zawsze weryfikuje ważność dyplomu w rejestrze CDR. 

Belgijskie dyplomy VCA 

Istnieje też centralny rejestr dla dyplomów VCA wydawanych w Belgii. Ważne są więc tylko dyplomy, które zostały do niego wpisane. 

Certyfikaty SCC 

W Holandii uznawane są tylko certyfikaty bezpieczeństwa SCC z numerem 018 U-SK-SCC DAKKS/TGA z logo SCC. Nie są one rejestrowane w żadnej centralnej bazie danych, dlatego też Aelbers na żądanie sprawdza te świadectwa w organie wydającym.