Ekspansja Schiphol
Projekt:

Ekspansja Schiphol

Zleceniodawca:

Heijmans Infra BV, na zlecenie Schiphol.

Czas trwania:

2020 - 2021

Zaangażowanie Aelbers:

30

Zobacz wszystkie projekty