Hollandtunnel (A24)
Projekt:

Hollandtunnel (A24)

Zleceniodawca:

BAAK (Ballast Nedam, DEME Group en Macquarie)

Czas trwania:

2018 - 2014

Zaangażowanie Aelbers:

30

Zobacz wszystkie projekty