Piet Heintunnel Amsterdam
Projekt:

Piet Heintunnel Amsterdam

Zleceniodawca:

Heijmans / Siemens mobility

Czas trwania:

2020 - 2022

Zaangażowanie Aelbers:

20

Foto's: Tom Feenstra
Zobacz wszystkie projekty